Beijing chính là Bắc Kinh - Thủ đô của đất nước Trung Quốc

Beijing là thủ đô của nước nào?

Beijing (北京) dịch ra tiếng Việt là Bắc Kinh, có nghĩa là kinh đô ở phía Bắc. Đây là thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hay thường ... Continue Reading →
By arrangement with